Dyrlæges manglende journalisering af tætsiddende torntappe

2015-32-014-00024

En potentiel køber af en hest anmodede sin egen dyrlæge A om at gennemse og vurdere røngtenbillederne af hesten, der var taget med henblik på handel. Køber ønskede at afgøre, om der skulle foretages en videre handelsundersøgelse af hesten. Såfremt der ikke var væsentlige bemærkninger til disse, skulle hesten have foretaget en klinisk undersøgelse med henblik køb. Dyrlæge A gennemså billederne og fandt to tætsiddende torntappe, men fandt ikke at disse ville have betydning for hestens anvendelse til dressurridning. Der blev ikke foretaget journaloptegnelser eller udfyldt en røntgenattest i forbindelse med vurderingen. Hesten blev købt. Tre år senere ønskedes hesten solgt, blandt andet fordi den ikke fungerede optimalt for køber.

Dyrlæge A kunne nu ikke godkende hesten nu på grund af tætsiddende torntappe i ryggen. Ved sammenligning af de tidligere optagne og nye optagede røntgenbilleder var der ikke sket en progrediering af betydning i de røntgenologiske forandringer siden købet tre år tidligere. Hesten var ikke længere salgbar. Ved parternes henvendelse til en sagkyndig fandt denne, at de røntgenforandringer, hesten havde ved købet 3 år tidligere, burde have medført en anmærkning om, at det ikke kunne udelukkes, at de ville få betydning for hestens anvendelse, især henset til hestens unge alder på købstidspunktet. Køber/nye ejer sagsøgte dyrlæge A.