Dyrlæges udlevering og behandling af heste med antiparasitære midler

2020-24-017-00002

Rådet fik forelagt spørgsmål vedrørende dyrlæges udlevering og behandling af heste med antiparasitære midler. Herunder om Rådets tidligere udtalelse af 26. oktober 2012, j.nr. 2012-20-017-00013, udtalelse af 9.oktober 2017 og supplerende udtalelse af 6. februar 2018, j.nr. 2017-32-017-00004 stadig var gældende.