Efter handel viste det sig, at hest havde et OCD-fragment i venstre bagbens kodeled

2015-32-014-00028

En hest blev købt på auktion i august 2012. Hesten var forinden blevet røntgenundersøgt, hvor det fandtes at hesten havde en lille pålejring bag på venstre kode. Hesten blev da den var gammel nok sat i træning. I januar 2014 konstaterede træneren, at den var halt på venstre bagben. Køber anlagde sag mod sælger, idet køber fandt, at lidelsen kunne tilbagedateres til købstidspunktet. Rådet fik stillet spørgsmål vedrørende de optegnelser, som den dyrlæge, der oprindeligt røntgenfotograferede heste – før auktionen – havde foretaget i sin journal.