Ejer af hundepension undlod at få dyrlæge til at tilse syge hunde

2017-32-0153-00061

Ved ejers afhentning af 2 hunde fra en hundepension efter et ophold på ca. 14 dage fandtes begge hunde at have pådraget sig behandlingskrævende læsioner. Ejeren tog hundene til dyrlægen og fik dem behandlet og anmeldte forholdet, idet hun fandt, at der var blevet sløset med tilsynet af hundene. Efterfølgende blev der af den offentlige kontrollerende myndighed foretaget kontrol af hundepensionen. Der fandtes ingen anmærkninger i forbindelse med besøget. Ejeren af hundepensionen refunderede beløbet for opholdet. Han oplyste endvidere, at dyrene blev tilset af ham selv dagligt, samt at personalet var instrueret i at kontakte ham omgående, såfremt de observerede noget unormalt.