En springhalt ko og en støttehalt ko gående på mark

2017-32-0151-00073

Ved NaturErhvervstyrelsens krydsoverensstemmelseskontrol på en bedrift, fandtes 2 køer på en mark at være halte. Ko nr. 1 var springhalt på højre bagben og der var muskelatrofi af benet.  Dyret viste vægring ved palpation som tegn på smerte. Koen var afmagret. Ko nr. 2 var svært støttehalt på højre forben, som var fortykket i nederste del. Ejer kunne dokumentere at ko nr. 2 3 måneder tidligere havde været i behandling pga. lidelsen i benet.