Erstatningssag vedrørende rådgivning omkring foder til svin

2016-32-014-00035

En slagtesvineproducent havde indgået et kontraktligt forhold til en lokal landbrugsrådgivning om leverance af produktions- og fodringsrådgivning. Konsulenten hjalp med at formulere ønsker til specifikke fodersammensætninger, der indhentedes tilbud på hos grovvareleverandører. Der opstod i foråret 2013 problemer med stærkt forøget dødelighed iblandt slagtesvinene, især grundet blødende mavesår. Mistanken kastedes på foderet og der var en løbende dialog med foderleverandøren uden at det ændrede på sygdomsprævalensen. Et skift af en foderleverance til en anden leverandør medførte en nærmest momentan ændring af situationen. Fokus på fodringsfejl med ansvar hos foderleverandør og/eller fodringsrådgiver forstærkedes. Besætningsejeren anlagde sag imod landboforeningen for rådgiveransvar.