Et slagtesvin med et tydeligt sår ved og omkring halen

2014-32-0152-00014

Ved det levende syn på slagteriet blev det konstateret, at et slagtesvin havde et tydeligt sår ved og omkring halen. Såret var 3-4 cm dybt og der var såvel fibrin tilstede som let blødning fra overfladen. På grund af tegnene på begyndende afheling blev to præparater fra slagtekroppen sendt til patoanatomisk undersøgelse på Institut for Veterinær Sygdomsbiologi på Københavns Universitet, der udtalte, at hud og hale var sæde for en kronisk ulceration, der pga. mængden og karakteren af det nydannede væv skønnedes at have en alder på flere uger. Der var omkring haleroden et område på 2-3 cm med et fuldstændigt tab af hud og underhud.