Får gående på en 1000 m² stor byggetomt uden adgang til føde, vand og tørt leje

2015-32-0154-00002

Fire får gik på en 1000 m² stor byggetomt uden adgang til føde, vand og tørt leje. På grunden var der påbegyndt støbning af fundament og søjler, hvorfra der stak armeringsjern ud. Fårene var i middel foderstand og uden synlige skader.