Fem slagtesvin med talrige slagmærker

2019-24-0152-00058

I en levering af slagtesvin til slagteriet fandtes 5 svin med talrige slagmærker. Besætningsejeren erkendte at han havde slået svinene med en ”grisedasker”. Han havde tildelt dem slag for at få dem til at agere, som han ønskede i forbindelse med drivningen fra stien til lastbilen. Han oplyste, at han brugte en fjeder grisedasker på ca. 40 cm, når den blev vendt på højkant var der ingen fjedervirkning og slaget blev dermed mere hårdt.