Fem syge svin blev behandlet mangelfuldt og burde have været aflivet på et tidligere tidspunkt

2019-24-0152-00177

Embedsdyrlægen observerede ved et opfølgende besøg i en smågrisebesætning fem syge svin, der var behandlet mangelfuldt. Fire af dyrene var afmagrede og nedstemte. Det ene svin havde tillige kredsløbschok og kunne ikke rejse sig. Det femte svin var magert og ude af stand til at rejse og lå i en ufysiologisk stilling. De fem svin blev aflivet.