Fire syge svin i svinebesætning mangelfuldt behandlet

2020-24-0152-00352

Ved tilsyn i en svinebesætning observeredes flere syge/tilskadekomne svin. En drægtig so i sygesti var ude af stand til at rejse sig, et svin i poltestalden var springhalt, et svin i poltestalden gik på forknæene og et svin i klimastalden havde et stort navlebrok med sår på undersiden. Svinene var ikke behandlet eller tilset af dyrlæge. Ejer valgte at aflive svinene ved tilsynet.