Flere dyreværnsmæssigt kritisable forhold i en kvægbesætning

2016-32-0151-00047

Politiet tilkaldte en embedsdyrlæge til vurdering af de dyreværnsmæssige forhold i en kvægbesætning. Dyrlægen konstaterede en kakektisk og døende ko, der henlå ude af stand til at rejse sig. Flere dyr blev karakteriseret som afmagrede med fremstående knoglepartier. 4 kvier var stærkt halte eller springhalte og en ko havde forvoksede klove. En del dyr opholdt sig i bokse med spaltegulve delvis itu, der var nødtørftigt repareret med paller. En del af underlaget i staldområdet bestod i øvrigt af et lag af flydende gylle samt en våd og tilsmudset dybstrøelsesmåtte.