Flere hundrede svin pådraget ætsningsskader ved indsætning i nydesinficeret stald

2018-24-0152-00176

Før indsætning af 1100 svin i en stald blev stalden færdigdesinficeret med hydratkalk. Inden indsætningen af dyrene var det ikke sikret, at overskydende hydratkalk var fjernet fra overfladerne i stalden. Det resulterede i ætsninger af ca. 400 svin.