Flere kalve under 8 uger gamle opstaldet i enkeltdyrsbokse uden mulighed for at se eller røre andre kalve

2017-32-0151-00065

Ved et kontrolbesøg konstateredes flere kalve under 8 uger gamle opstaldet i enkeltdyrsbokse uden mulighed for at se eller røre andre kalve. Dette medførte en indskærpelse af forholdet. Ved et opfølgende kontrolbesøg konstateredes atter kalve under 8 uger gamle, der var opstaldet i enkeltbokse uden mulighed for at se eller røre andre kalve samt 2 kalve opstaldet i enkeltdyrsbokse med forgård, hvor dyrene havde mulighed for at se, men ikke røre andre kalve.