Flere slagtesvin med slagmærker efter tatoveringshammer i hovedet

2014-32-0152-00023 - 2015-32-0152-00027

Ved det levende syn konstateredes et slagtesvin med slagmærker af tatoveringshammer i hovedet. Ved kødkontrollen fandtes i alt 3 slagtesvin med slagmærker med tatoveringshammer i hovedet fra samme leverandør. Denne forklarede, at mærkerne var fremkommet ved at slagtesvinene i udleveringsrummet havde skubbet rundt med en nedrevet tatoveringshammer.