Flere slagtesvin med slagmærker

2016-32-0152-00071

Forhold 1 - Efter levering af svin til slagteriet den 29. marts 2016 konstateredes det, at tre slagtesvin med hhv. mindst 10, 7 og 1 slagmærker havde blødninger i underhuden og den underliggende muskulatur.

Landmanden og et vidne oplyste at have set chaufføren ”overophedet” slå på grisene med skaftet af en grisedasker, der manglede ”hovedet”, i forbindelse med læsningen på lastbilen.

Forhold 2 - Efter levering af svin til slagteriet den 8. april 2016 konstateredes det, at tre slagtesvin havde hhv. mindst 2,1 og 2 slagmærker med blødninger i underhuden og den underliggende muskulatur.

Landmanden havde ikke været til stede da svinene blev afhentet.

Chaufføren oplyste, at han havde brugt en dasker og et drivbræt ved læsning af grisene, da der altid var nogle grise, der gik den modsatte vej.