Flere søer overtatoveret bl.a. i hovedet - støttehalt so

2016-32-0152-00073

Forhold 1: Ved det levende syn den 14. december 2015 konstateredes en so, der var svært støttehalt på venstre bagben og støttehalt i middelsvær grad på højre forben. Soen blev transporteret i et rum med tre andre søer.

Ved den kliniske undersøgelse blev det konstateret, at soen nødigt rejste sig. Da soen havde rejst sig blev det konstateret at den var støttehalt i svær grad på venstre bagben. Soen var endvidere støttehalt i middelsvær grad på højre forben. Den tog støtte på højre forben i hvile, men var tydeligt halt på benet i bevægelse.
Ved undersøgelse efter slagtning fandtes atrofi af muskulaturen i venstre skinke og i højre skulder.
I venstre hofteled fandtes kronisk aseptisk ledbetændelse, og der var en kronisk epifysiolysis fraktur af caput femoris på venstre femur. I højre albueled fandtes kronisk ledbetændelse.
Ved undersøgelsen efter slagtning blev det endvidere konstateret at soen havde mærker efter slag med tatoveringshammer i hovedet.
Ejeren oplyste, at soen ikke havde været tilset af en dyrlæge, men at den i en periode havde gået i aflastningssti, da de havde konstateret skaden. Ejer havde vurderet at soen kunne sendes til slagtning, da den blev bedre gående. Ejeren oplyste endvidere at det var en ny praktikant, der havde stået for udlevering af svin den pågældende dag.
Praktikanten erkendte at have brugt tatoveringshammeren, men mente ikke den blev brugt 7 gange.

Forhold 2: Ved post mortem syn af en sopolt på slagteriet den 16. juli 2015 blev det konstateret at slagtekroppen var påført flere unødige slag med en tatoveringshammer. Slagtekroppen havde i alt 14 mærker efter slag med tatoveringshammer.
Ejeren oplyste, at han ikke selv var til stede ved læsningen, så arbejdet var, til forskel fra normalt, overdraget til en praktikant, der havde brugt tatovørhammeren unødvendigt for at sopolten skulle gå ind i vognen.

Forhold 3: Ved post mortem syn af to søer på slagteriet den 13. juni 2016 blev det konstateret at slagtekroppene var påført flere unødige slag med en tatoveringshammer.
Ejeren oplyste, at årsagen til de unødige slag med tatoveringshammer var, at søerne havde gået over fra i sidste uge, hvor chaufføren ikke kunne have dem med.