Flere svin håndteret mangelfuldt i besætningen – et var døende

2020-24-0152-00221

Ved tilsyn i en svinebesætning fandtes et døende svin. Det var ude af stand til at rejse sig, var dehydreret og havde tegn på kredsløbsforstyrrelse. I besætningen fandtes endvidere 29 syge eller tilskadekomne dyr, som var håndteret mangelfuldt. Heraf var et svin med liggesår, der var ude af stand til at rejse sig, et springhalt svin og 23 svin med varierende grader af halebid.