Flere syge og døde køer opstaldet under dårlige forhold uden mulighed for tørt og rent leje

2014-32-052-00066 - 2014-32-0151-00005

Efter en anmeldelse og besøg i en kreaturbesætning tilkaldte politiet efter konstatering af døde kreaturer en praktiserende dyrlæge. Denne konstaterede og beskrev flere døde køer samt en svækket og døende ko, der var fastliggende i gødningsmåtten samt flere døde kalve samt staldforhold, hvor der i det tykke lag af gødning ikke fandtes mulighed for tørt og rent leje. En embedsdyrlæge ledsagende politiet i et opfølgende besøg 2 dage senere, hvor de samme forhold blev beskrevet.