Flere uacceptable forhold hos søer, gylte, slagtesvin og mindre grise

2015-32-0152-00044

Under et velfærdskontrolbesøg i en svinebesætning konstaterede embedsdyrlæger flere uacceptable forhold hos søer, gylte, slagtesvin og mindre grise. Det drejede sig om haltheder, endetarmskrængning, utrivelighed og navlebrok samt mangelfuld pasning og pleje af syge svin.