Fodring af ikke-fravænnede småkalve herunder i forbindelse med transport

2016-32-019-00011

Småkalve i alderen 10 dage til 2 måneder gamle der samhandles eller eksporteres til andre lande, bliver indsamlet i forskellige kvægbesætninger og transporteret til et samlested. Herefter skal dyrene transporteres samlet fra samlestedet til modtageren i et andet land. I den forbindelse ønskede Fødevarestyrelsen belyst, hvor tit ikke fravænnede kalve skulle fodres herunder i forbindelse med transport, mængden af foder og andet i denne forbindelse.