Gangbesværet, nedstemt, afmagret so med udspilet bug transporteret til slagteri

2015-32-0152-00042

En so med tydelig udspilet bug og gangbesvær blev transporteret levende til slagteriet. Soen var ikke adskilt fra de andre dyr under transporten. Ved ankomst til slagteriet blev soen stående på vognen og den "hylede" hver gang en af de andre dyr skubbede til den, da de gik af bilen. Soen blev sorteret fra og sat i sygesti. Besætningsejeren oplyste, at soen af besætningsdyrlægen var erklæret transportegnet 8 dage før end transporten blev udført. Det blev af embedsdyrlægen hertil oplyst, at ansvaret påhvilede ham, og at soen i den forbindelse skulle have været sendt umiddelbart i forbindelse med dyrlægens vurdering af soens transportegnethed. Besætningsdyrlægen oplyste, at han i forbindelse med et besætningsbesøg tilså soen. Soen havde været i sygesti, havde et vommet udtryk, foderstanden var let under middel i forhold til, at den havde haft smågrise 20 dage tidligere, virkede velfungerende og syntes ikke at være smertepåvirket. Han fandt, at den havde været "her og nu" egnet til transport til slagteriet, også 8-10 dage efter. Chaufføren oplyste til undertegnede embedsdyrlæge, at han havde valgt at transportere soen, fordi besætningsejeren havde oplyst, at en dyrlæge havde sagt god for at transportere soen uden adskillelse. Soen var ikke ledsaget af en dyrlægeerklæring om transportegnethed.