Gentagne konstateringer af uforsvarlige og groft uforsvarlige forhold for mange svin

2017-32-0152-00139

Embedsdyrlæger og teknikere deltog sammen med politiet i 2 ransagninger og en opfølgende kontrol af påbud i sigtedes 4 svinebesætninger. Ved hver lejlighed vurderedes adskillige uforsvarlige og groft uforsvarlige forhold samt groft uforsvarlige forhold med karakter af mishandling. Disse omfattede dyr, der fortsat var i live efter uforsvarligt forsøg på aflivning, uforsvarlig aflivning af dyr, dyr uden mulighed for tørt leje, syge ubehandlede dyr der ikke var anbragt i særligt indrettede sygestier samt mangler ved indretninger og vedligeholdelse af staldsystemer, herunder ventilation og varmekontrol.