Grise med en vægt > 5 kg aflivet ved at banke hovedet i gulvet

2016-32-0152-00055

En landmand anmeldes til politiet pga. en længerevarende afbrænding af materialer uden for ejendommen. Politiet konstaterer forekomst af knoglerester mv. fra grise i bålresterne og Fødevarestyrelsen tilkaldes. Ved besætningsgennemgangen fandtes ved fravænningsafdelingen 3 døde grise med en vægt, der skønsmæssigt væsentligt oversteg 5 kg. Grisene var iflg. besætningsejeren aflivet ved at slynge dem direkte i betongulvet med hovedet forrest. Inde i besætningen fandtes der i 2 tilfælde eksempler på syge- eller tilskadekomne grise, der ikke var håndteret korrekt. I begge tilfælde var der tale om kronisk, uhelbredelige skader med bevægelseshæmning og påvirkning af almenbefindende. Én af grisene aflives straks i forbindelse med besøget.