Grise med halebid, inficeret halesår, blodøre, skæv hovedholdning - mangelfuld staldindretning - opbevaring af døde dyr

2015-32-0152-00049

Efter en anmeldelse om mulige dyreværnsmæssige problemer på en svineejendom med plads til ca. 5000 smågrise i vægtintervallet 7-30 kg, aflægger en embedsdyrlæge sammen med politiet et uanmeldt besøg på ejendommen. Ved gennemgangen konstateres flere kritisable forhold.

Syge grise var ikke flyttet til særlige sygestier og underkastet behandling hér. Nogle stier leverede ikke et tilstrækkeligt tørt leje til grisene, og i en del stier var der ikke tilstrækkeligt med rode- og beskæftigelsesmateriale.