Grise med halebid, navlebrok, meningitis m.v.

2015-32-0152-00031

I forbindelse med et kontrolbesøg hos en smågriseproducent konstaterede Fødevarestyrelsens medarbejder at besætningens syge- og tilskadekomne dyr ikke blev håndteret på en hensigtsmæssig måde. En ubehandlet gris på ca. 20 kg med et åbent sår på en broksæk gik iblandt andre grise i en almindelig smågrisesti. En 25 kg’s gris, der var springhalt på et bagben og under antibiotikabehandling gik i en almindelig smågrisesti med en reduceret belægning (aflastningssti). Baglårsmuskulaturen på det pågældende bagben var synligt svagere udviklet/tilbagedannet sammenlignet med det raske ben, og det modstående forben var deformeret og præget af smerte. I en tredje sti gik en gruppe smågrise med alvorlige halebid. Ved én af grisene var halen næsten helt borte og halestumpen præget af vævsdød.

Ved et opfølgende besøg i besætningen ca. 2 mdr. senere konstaterede embedsdyrlægen atter, at forholdene vedr. behandlingen af syge og tilskadekomne grise ikke var i overensstemmelse med bestemmelserne for egenkontrol med dyrevelfærd i svinebesætninger. En gris på ca. 15 kg gik i en fællessti med andre grise. Den havde et navlebrok med en diameter på ca. 8 cm og et sår på broksækken. En ubehandlet gris på ca. 10 kg med symptomer på mellemørebetændelse og meningitis gik fortsat i fællessti med raske grise. En ubehandlet gris på ca. 25 kg med et blødende halesår gik også fortsat i fællessti. Halebiddet forekom at være et opbrud fra en ældre skade. Endeligt observeredes en moderat støttehalt gris med en klovbyld på et bagben. Grisen var ubehandlet og gik i fællessti.