Halt ko med skævhed i bækkenet leveret til slagtning

2014-32-0151-00018

Ved det levende syn konstateredes en tydeligt halt ko med skævhed i bækkenet. Efter slagtning fandtes et komplet brud af bækkenknoglen med omgivende nydannelse af granulationsvæv og bindevæv samt knoglenydannelse. Disse fund blev bekræftet ved en efterfølgende patoanatomisk undersøgelse på KU, Sund.