Halt slagtesvin transporteret til slagteriet – var ikke adskilt fra de andre dyr under transporten

2019-24-0152-00186

Et slagtesvin fandtes ved ankomst til slagteriet at være usikkert og dårligt gående. Overladt til sig selv var det nedstemt, kunne ikke rejse sig og kravlede fremad på forbenene. Dyret var ikke adskilt fra de andre dyr under transporten.