Handlet hest blev efterfølgende konstateret halt

2014-32-014-00013

En international springhest blev i marts 2006 solgt fra Tyskland til Norge. Hesten blev returneret i november samme år med baggrund i diverse ortopædiske problemer resulterende i halthed, der ikke blev nærmere specificeret i sagen. Seks uger senere blev hesten solgt igen, men nu fra et andet firma i Danmark. Hesten blev handelsundersøgt på et hestehospital for køb af dyrlæge 1. Der blev noteret enkelte kliniske bemærkninger samt enkelte røntgenologiske bemærkninger, som dyrlæge 1 ikke vurderede, ville kunne få betydning for hestens fremtidige brug. Hesten blev handlet 1. februar 2007, 14 dage efter købsundersøgelsen. 

Hesten startede herefter i stævne d. 25. marts 2007, inden den, d. 6. april 2007 ved indsyningen til et stævne i Polen vurderedes, at være halt på højre bagben, omend hesten den følgende dag blev indsynet haltfri og startede i stævnet. Hesten blev herefter undersøgt for halthed på hestehospitalet d. 16./17. april 2007, men nu af dyrlæge 2, som udfra diagnostiske blokader samt røntgen stillede diagnosen: kronledsringfod højre bag samt erklærede, at lidelsen med stor sandsynlighed kunne tilbagedateres til handelstidspunktet. 

Et år senere, maj 2008, undersøgtes hesten igen nu af dyrlæge 3 i nærværelse af alle parter i sagen. Dyrlæge 3 konkluderede, at hesten var halt på begge bagben. Halthedsudredningen indikerede, at årsagen til haltheden i begge bagben var at finde i kodeleddet samt i de umiddelbare omgivelser, specielt gaffelbåndsgrenene samt disses tilhæftning på kodesenebenene. Ultrasonografisk blev der påvist stærk fortykkelse af den indvendige gaffelbåndsgren på begge bagben.