Handlet hest halt pga. benstillingsfejl

2015-32-013-00007

En hest blev handlet i juni 2012 efter at have gennemgået en handelsundersøgelse af dyrlæge D-1. I maj måned 2013 undersøges hesten for halthed, idet den igennem en periode havde været vekslende halt. Undersøgende dyrlæge D-2 fandt, at hesten havde benstillingsfejl og som følge af disse ikke kunne gøres varigt rengående på højre forben. Ved senere syn og skøn, december 2014 udført af dyrlæge D-3, fandtes hesten at have gigt i kodeleddet HF samt at have en benstillingsanomali. Dyrlæge D-3 vurderede at denne benstillingsanomali var så relativ mild, at der ikke var en årsagssammenhæng mellem denne og den konkrete halthedsårsag. Køber sagsøgte sælger og dyrlæge D-1, som havde handelsundersøgt hesten.