Hest afgik pludselig ved døden mens den var på hestehospital for at blive insemineret

2015-32-014-00027

En hoppe ankom 1. april med henblik på inseminering med frostsæd på et hestehospital. Hesten blev insemineret d. 23. april og 30. maj. Hoppen var på boks om natten og fold i dagtimerne. Der blev ikke observeret noget unormalt under opholdet på insemineringsstationen. Ved middagsfodringen d. 19. juni gik hoppen normalt til krybben og åd. Kort tid herefter blev hesten pludselig slinger, kastede sig først fra den ene side og derefter til den anden side og faldt om og var død. Der var straks dyrlæge på stedet. Efterfølgende blev hesten obduceret og der fandtes et forstørret hjerte med 5-6 l væske i hjertesækken. Hoppen blev efterfølgende sendt til destruktion. Ejeren kontaktede forsikringsselskabet d. 20. juni og anmeldte skaden og fik pr. mail tilsendt police, som blev videresendt til hestehopitalet. Hestehospitalet sendte d. 24. juni attest til forsikringsselskabet, som modtog denne d. 1. juli og derefter d. 2. juli sendte skadesanmeldelse til ejer til udfyldning som returnerede denne i udfyldt tilstand til forsikringsselskabet d. 7. juli. Der var under opstaldningen på stedet foretaget en journaloptegnelse over de gynækologiske undersøgelser samt insemineringshændelser. Forsikringen afviste at udbetale erstatning på baggrund af, at man uden forudgående dialog med forsikringsselskabet valgte at obducere hesten og bortskaffe denne, og derfor mistede retten til erstatning, herunder at obduktionen ikke var dokumenteret ved journal, billedmateriale eller organmateriale til videre undersøgelse, og at der ikke var fulgt op på årsagsforhold. Der blev endvidere givet begrundelse ved, at forsikringen ikke var bekendt med dødsfaldet, at man ikke hurtigst muligt anmeldte skaden, idet selskabet først havde modtaget anmeldelsen d. 1. juli. Ejeren lagde sag an mod forsikringsselskabet samt hestehospitalet.