Hest blev handlet - fik efterfølgende konstateret kissing spines

2011-20-03-00006 - 2014-32-03-00013 - 2014-32-013-00004

A købte d. 1. august 2006 en hest for 50.000 kr af B. A og B kendte hinanden godt og der blev ikke foretaget en handelsundersøgelse af hesten.

En tid efter købet syntes A ikke, at hesten præsterede rigtig godt, og hesten blev d. 28. februar 2007 undersøgt på hestehospital 1. Her fandt man at hesten havde kliniske og radiologiske tegn på ”kissing spines”.

A vil herefter hæve handelen, men B var uvillig til at lade handelen gå tilbage.

I forbindelse med sagens behandling ved Retten har der været afholdt 2 Syn og Skønsforretninger på hestehospital 2.

Ved den første Syn og Skønsforretning d. 5. november 2008 viste hesten efter 7 måneders ro ingen tegn på kliniske symptomer fra ryggen. Ved fornyede røntgenoptagelser kunne der konstateres radiologiske tegn på ”kissing spines” (tætsiddende torntappe).

D. 7. april 2009 stilles der supplerende spørgsmål til Syn og Skønsmanden og endelig d. 19. august 2009 blev der afholdt supplerende nyt Syn og Skøn på hestehospital 2. De seneste måneder inden handlen blev hesten redet systematisk af en professionel erfaren rytter. Ved forretningen udviste hesten tydelige tegn på ændret adfærd og bevægelsesmønster. Efter lokalbedøvelse omkring torntappene var der markant forbedring. Syns og Skønsmanden konkluderede, at hesten lider af ”kissing spines”.