Hest blev handlet - køber oplevede efterfølgende adfærdsproblemer

2014-32-03-00012 - 2014-32-013-00001 - 2014-32-013-00006

A købte den 28. januar 2009 en pony til sin datter af B. Ponyen var dyrlægeundersøgt uden bemærkninger. A og A´s datter oplevede adfærdsproblemer med hesten, hvor datteren bl.a kom til skade og måtte på sygehus. A søgte hjælp til hesten hos forskellige, men uden godt resultat, hvorfor A ønskede handelen skulle gå tilbage.