Hest halt dagen efter den blev handlet

2015-32-014-00025

En 5 års dressurhest, vallak blev handlet og sendt til sælgers dyrlæge for at blive handelsundersøgt. Der fandtes ingen anmærkninger som skulle betinge købet og hesten blev handlet. Dagen efter levering, 20. august, virkede hesten ikke optimal. Dette tolkedes af købers berider, som at hesten skulle have lidt tid til at klimatisere sig til de nye forhold. Den fik nye sko på et par dage efter da den var lidt langtået, men virkede stadig jappende og underlig uden at det er klart hvad problemet var. Da hesten ikke bedredes, tilkaldte køber dyrlæge 4 dage efter leveringen. Hesten fandtes halt uden, at der dog kunne stilles en endelig diagnose. Dyrlægen så hesten flere gange i den forløbne uge uden at der stilledes en endelig diagnose. Købers dyrlæge opfordrede til, at hesten sendtes på hestehospital for at få stillet en diagnose. Hesten returneredes til sælger, ultimo september, som herefter fik den i behandling hos egen dyrlæge, som mente den kunne have boreliose. Køber opfattede købet som hævet og rykkede for at få pengene retur 8. november, men hørte intet fra sælger. Ultimo november oplyste sælger, at hesten var ok nu og kunne returneres. Køber afviste dette, idet handlen ansås som ophævet, og der ingen dokumentation var for at hesten var rask og af samme kvalitet som ved købet.