Heste opstaldet i spiltove - flere af hestene havde snabelhove

2013-32-051-00044

Ved politiets velfærdskontrol i henhold til dyreværnslovens § 24 fandtes flere heste i et hestehold at være opstaldet i spiltove og flere af hestene var ikke beskåret og havde snabelhove. En af hestene var afmagret, mens resten var i godt huld. Velfærdsbesøget blev foretaget i februar måned og to heste var opstaldet udendørs og havde ikke mulighed for at søge ly og læ.