Heste uplejet samt opstaldet under dårlige forhold

2016-32-0150-00024

Et hestehold blev anmeldt til politiet med oplysninger om, at hestene ikke kom på fold, hestebokse ikke blev muget passende ud og disse manglede passende adgang til frisk drikkevand. Politiet aflagde flere tilsyn i hesteholdet sammen med embedsdyrlæge og praktiserende dyrlæge, der konstaterede mangelfuld udmugning og vandforsyning, der ikke virkede hensigtsmæssigt. Flere heste havde for lange hove som følge af mangelfuld hovpleje.