Højdrægtig ko leveret til slagtning i sidste tiendedel af drægtighedsperioden

2016-32-0151-00042

En landmand sender en ko afsted til slagtning den 19. november 2015. Koen var insemineret den 23. december 2014, konstateret drægtig den 27. januar 2015, og forventedes at skulle kælve omkring den 1. oktober 2015. Da koen ifølge besætningsejeren ikke havde vist tegn på drægtighed eller forestående kælvning ca. 6 uger efter det forventede kælvningstidspunkt, blev den sendt til slagtning. Der er ifølge landmanden ikke registreret leverance af mælk fra den pågældende ko senere end ca. 2 måneder inden den forventede kælvning (dvs. senest omkring 1. august 2015.) Dette synes uforeneligt med en registrering fra Kvægdatabasen om, at koen skulle have kælvet den 31. oktober 2015. Ved slagtningen findes koen højdrægtig med et dødt foster i begyndende forrådnelse. Koen har selv pådraget sig en subakut/kronisk børbetændelse med afledte akutte/subakutte og kroniske forandringer på både det parietale og vicerale blad af bughinden.