Hunde, heste og papegøjer fodret og huset dyreværnsmæssigt kritisabelt

2019-24-0157-00008

Blandet dyrehold bestående af hunde, heste og papegøjer. Hundene blev holdt under uhygiejniske forhold, blev ikke fodret tilstrækkelig og havde ikke fri adgang til vand. Hestene gik ude hele året og havde ikke adgang til passende læskur og blev ikke fodret tilstrækkeligt. Papegøjerne blev holdt i for små bure.