I blandet dyrehold havde dyrene ingen adgang til vand og foder eller mulighed for at hvile på et tørt leje

2016-32-0157-00020/2017-32-0157-00022

Politiet modtog en anmeldelse om vanrøgt på en besætning med blandet dyrehold. Ingen af dyrene havde adgang til vand eller foder eller mulighed for at hvile på et tørt leje. En tilkaldt dyrlæge vurderede, at dyrene ikke havde haft adgang til foder og vand i 2-3 dage. Dyrene vurderedes generelt i middel foderstand med undtagelse af nogle af køerne, der var under middel i foderstand.

Ved politiets opfølgende kontrolbesøg fem dage senere fandtes lignende forhold, mens der ikke var bemærkninger til forholdene ved politiets aftalte besøg ca. to uger senere.

Politiet modtog en ny anmeldelse om vanrøgt i besætningen ca. ni måneder efter det sidste opfølgende besøg. Dyrene havde ikke adgang til foder eller drikkevand, og ikke mulighed for hvile på et tørt leje. Det blev vurderet, at dyrene havde haft adgang til vand indenfor det sidste døgn. Dyrene blev vurderet til at være i middel huld, undtaget nogle få dyr, der var under middel i huld.