Isætning af tyrering med kæde og jernbolte i næsen på køer eller kvier for at forebygge at de smider med foderet

2014-32-019-00009

Fødevarestyrelsen er blevet gjort bekendt med, at der er opstået en praksis med, at køer udstyres med en næsering forsynet med et stykke kæde isat jernbolte. Formålet er angiveligt at gøre det besværligt for kreaturerne at kaste hovedet bagover.

Det er en afvigende adfærd, der er mest påfaldende i moderne staldsystemer med ad lib. fodring fra foderbord, men fænomenet har også tidligere været kendt i bindestalde. Resultatet er under alle forhold et uforholdsmæssigt stort foderspild.

Fødevarestyrelsen vurderer, at der findes andre og mindre indgribende foranstaltninger, f.eks. anvendelse af en tilsvarende plasticring som anvendes ved mælkeran.

Rådet blev spurgt om forsvarligheden.