Kalv død af dehydrering - køer uden adgang til vand - magre dyr

2016-32-0151-00050

Efter anmeldelse aflagde politiet besøg i et dyrehold, hvor der henlå en ko, der var ude af stand til at rejse sig. Ved dens side lå en død kalv. Nogle ungdyr var opbundet i korte kæder, der ikke tillod dyrene at lægge sig ubesværet. Dyrene havde ikke konstant adgang til frisk drikkevand. En praktiserende dyrlæge blev tilkaldt og aflivede koen.