Kalv med ældre åbent brud fundet gående i besætning

2016-32-0151-00054

En dyrlæge var i en kvægbesætning i anden anledning og får på vej gennem stalden øje på en tyrekalv med en tydelig hævelse midt på piben på venstre bagben, som den ikke tog støtte på. Ved inspektion fandtes et ældre, åbent, komplet brud. Dyrlægen aflivede kalven. Ejer oplyste til politiet, at han havde flyttet den dagen før, da han så den haltede. Han havde undladt at tilkalde dyrlæge, da han vidste hvor dyrt det var.