Kalve med diarre - nedsat tilvækst - Tyre opstaldet i dybstrøelsesbokse uden muligheder for passende tørt leje

2017-32-0151-00090

Ved et økologikontrolbesøg konstateredes flere kalve, der tidligere var behandlet mod coccidiose, men fortsat var lidende af tynd afføring og manglende tilvækst. Flere tyre opholdt sig i dybstrøelsesbokse uden muligheder for passende tørt leje.