Kalve på græs, bundet i tøjr og uden adgang til vand

2018-24-0151-00117

På sigtedes marker befandt sig 4 kalve under 6 måneder, der alle var bundet i tøjr. Ingen af kalvene havde adgang til vand, til trods for at to af dem var mere end 14 dage gamle.