Kalve små i forhold til alder, kalv med ringorm, fugtige sengebåse

2017-32-0151-00085

Ved et kontrolbesøg konstateredes kalve, der var for små i forhold til fødselstidspunkter. En kalv havde ringorm i større områder på hoved og krop. Nogle sengebåse var fugtige hos nogle køer, der ellers var generelt rene.