Kat forsøgt aflivet ved anvendelse af udstødningsgas fra en bilmotor i tomgang

2015-32-0153-00012

En ældre kat blev forsøgt aflivet ved anvendelse af udstødningsgas fra en bilmotor i tomgang. Katten var lukket inde i en kattetransportkasse, som var placeret i en stor affaldssæk, der var forbundet til udstødningsrøret på en bil via en støvsugerslange. Ved politiets ankomst til gerningsstedet var katten i live og vågen og havde tilsyneladende ikke lidt overlast.