Katte, kvæg og svin - manglede passende pleje herunder adgang til vand og tørt leje

2017-32-0152-00134/2017-32-0157-00027

Et dyrehold med katte, kvæg og svin konstateredes at mangle passende strøelse og vanding af kvæg og svin. Kvæget skønnedes magre og en enkelt havde besvær ved at rejse sig. Kvæget havde forvoksede klove. En kat havde et læderet øje med punktur af øjenæblet der var sæde for betændelse, ligesom denne og mange andre katte var lidende af infektioner af bakteriel og parasitær karakter.