Ko behandlet med stor dosis Noropen Vet. mod infektion i mundhulen - kasseret ved slagtning p.g.a. lugt

2014-32-0151-00010

En ko blev den 19. november 2012 leveret til slagteri. Koen var forinden, den 1. og den 3. november 2013 behandlet med 150 ml Noropen Vet. 300.000 IE/ml mod en omfattende infektion i mundhulen (dvs. sidste behandling er 16 dage før slagtning). Den praktiserende dyrlæge angav en tilbageholdelsestid på 15 dage, svarende til den tilbageholdelsestid, som angives i produktresumeet for Noropen Vet. for dosering med 10.000-20.000 IE/kg legemsvægt, svarende til 1 ml pr. 15-30 kg. Koens anslåede vægt på behandlingstidspunktet angives af dyrlægen til 800 kg. Angivet maksimal dosis ifølge produktresumeet er således max. 53,3 ml. Dvs. dyrlægen behandlede koen med en ca. 3 gange højere dosis end angivet som maksimal dosis to gange med en dags mellemrum.

Koen blev den 12. november 2012 endvidere behandlet med 25 ml Dinalgen (150 mg/ml) mod forfangenhed. Dosis er cirka en ½ gang højere end angivet til kvæg i produktresumeet, som er 16 ml til en ko med den angivne vægt.

Ved slagtning den 19. november 2012 blev dyret kasseret pga. en ubehagelig lugt, jf. vedlagte kassationsattest. Prøver af dyret er sendt til afdeling for mikrobiologi. Der henvises til bilag 6. Jf. analyseattest påvistes penicillin G > 150 mikrogram/ mod maksimalgrænseværdi på 50 mikrogram/kg.