Ko beskåret ind til læderhuden af klovbeskærer

2017-32-0151-00084

En ko fandtes ved et økologikontrolbesøg, at være stærkt støttehalt på højre bagben. Udvendig klov var kraftigt beskåret. Det beskårede område var blødt og eftergiveligt. Koen vægrede sig ved berøring af området. Koen havde tillige en voldsom betændelse i huden i og omkring klovspalten. En betændelse som vurderedes at strække sig til det underliggende væv/knogle. Koen var blevet beskåret d. 7. marts, en uge efter kælvning og efterfølgende behandlet og tilset af dyrlæge d. 8., 24. og 25. marts. Koen var opstaldet i en boks med dybstrøelse. Koen blev efter opfordring fra embedsdyrlægen aflivet af besætningsejeren.