Ko blev fundet liggende samme sted på mark i 3 døgn efter kælvning

2015-32-0151-00028

En person observerede en ko liggende på en mark med en halvfødt kalv. Dagen efter lå der en død kalv bagved koen, der forsøger at rejse sig uden at kunne komme op. Yderligere tre døgn senere lå koen på samme sted, hvorfor personen, der havde opfordret ejeren til at rekvirere dyrlæge til koen, selv tilkaldte en praktiserende dyrlæge. Efter undersøgelse af koen konkluderedes det, at koen led af nerveskade/lammelse/korsledsforrækkelse med en slet prognose for fuld restitution, hvorfor den blev aflivet.